Частен съдебен изпълнител  Калинка Стайкова Араклиева
 
 
 

 

 

Контакти

Калинка Стайкова Араклиева

Частен съдебен изпълнител Рег № 771          

Район на действие - Съдебен окръг  Хасково

Адрес на кантората

гр. Хасково, ул.”Васил Друмев” №2, вх.А, ет.1, ап.8

Адрес за кореспонденция

гр. Хасково, ул.”Васил Друмев” №2, вх.А, ет.1, ап.8 - ако имате адрес за кореспондения, различен от адреса на кантората ви, то тук ще бъде написан той

Телефони

038/62 66 62  ;  Мобилен: 0888 226 446

Факс

038/62 66 62

Електронна поща

araklieva@dir.bg

Банкови сметки

1. Сметка за такси и разноски

Банка: "................. " АД
сметка IBAN: BG....................., банков код ...........

2. Сметка за допълнителни дейности

Банка: "................. " АД
сметка IBAN: BG....................., банков код ...........

3. Специална сметка за осребряване имуществото на длъжника

Банка: "................. " АД
сметка IBAN: BG....................., банков код ...........

Пояснение:ако имате приемни и в други общини, градове и села, тук ще бъдат описани и те

Контакти с мен може да осъществите също така и в :

Приемната ми в гр..........., ул. ........., №... , вх...  ет.....

вторник и четвъртък  от  ..... часа -  до ..... часа

Приемната ми в гр..........., ул. ........., №... , вх...  ет.....

понеделник и петък   от  ..... часа -  до ..... часа